top of page

HOITOTILANNE LUONANI

Minkälainen hoitotilanne luonani on?

 

Ensimmäisellä kerralla hoitoon kuuluu aina huolellinen alkuhaastattelu sekä tutkiminen. Asiakas

kohdataan aina yksilönä – niinpä ensimmäisellä kerralla olisi hyvä varata vähintään 60 minuutin aika.

Haastattelussa kartoitetaan tarkasti asiakkaan tilanne sekä hänen omat odotuksensa ja tavoitteensa

hoidon suhteen. Ortopedisen osteopaatin työssä asiakkaan tutkiminen on hyvin tärkeässä roolissa.

Tällä tarkoitetaan sitä, että erinäisiä testejä hyväksikäyttäen pyritään selvittämään mahdollisen

vaivan tai kiputilan syy. Testeillä saatetaan tarkastella esim. lihasten tai hermojen toimintaa, nivelten

liikelaajuuksia, asiakkaan liikkeenhallintaa tai vaikkapa mitata asiakkaan voimantuottoa jonkun

lihasryhmän osalta. Käytettävät testit valitaan asiakkaan tilanteen mukaan.

 

Hoidossa käytetään usein ns. manuaalista terapiaa, eli käsillä tehtävää hoitamista, jolla tähdätään

kivun lievittymiseen ja/tai nivelten liikelaajuuden parantamiseen. Manuaalinen terapia pitää

sisällään mm. pehmytkudosten hoitoa erilaisin tekniikoin, nivelten mobilisaatioita tai tarpeen

vaatiessa nivelten manipulaatioita. Manipulaatio on kivuton ja turvallinen hoitomuoto –

kansankielellä tästä kuulee usein käytettävän termiä “naksautus”.

 

Oleellisena osana hoitojani on asiakkaalle kotiin/salille/työpaikalle ohjattavat terapeuttiset

harjoitteet sekä asiakkaan ohjeistus vaivan suhteen arjessa. On hyvä muistaa, että tuki- ja

liikuntaelinvaivojen hoidossa paras tutkittu tieto löytyy nousujohteisesta terapeuttisesta

harjoittelusta - käytännössä tällä tarkoitetaan asiakkaan itse suorittamia aktiivisia harjoitteita.

Joissain tapauksissa saatetaan käyttää apuvälineinä mm. kuminauhoja, kahvakuulia tai käsipainoja,

kun taas joissain tapauksissa voi olla paikallaan tehdä raskaita harjoitteita kuntosalilla tai parantaa

kestävyyskuntoa – harjoitteiden valinta on täysin yksilöllistä ja riippuu asiakkaan kokemasta vaivasta.

Manuaalisella terapialla saadaan usein lievitettyä kipua, joka taas saattaa mahdollistaa helpommin

asiakkaan omatoimisen harjoittelun. Kun asiakas itse tällä tavoin osallistuu hoitoon, saadaan

pysyvämpiä hoitotuloksia, jota minä toivon yhtä paljon kuin sinäkin - pelkästään

käsillä suoritetun hoidon tulokset ovat valitettavasti usein suhteellisen lyhytaikaisia. Pyrkimyksenä

onkin siis päästä tilanteeseen, jossa asiakas itse on oman tilanteensa herra.

 

Hoitosuunnitelma tehdään kuitenkin aina asiakkaan kanssa ja vastaamaan nimenomaan hänen

tarpeitaan. Vaivasta riippuen käyntikertoja tulee luonani yleensä muutama. Asiakaskuntani koostuu

eri ikäisistä ja hyvin erilaista taustoista tulevista ihmisistä – yhdistävänä tekijänä on useimmiten

jonkinlainen kipu, toimintakyvyn aleneminen arjessa tai toive suorituskyvyn parantamisesta.

Tervetuloa!

_DSC6107[1].jpg
bottom of page