HOITOTILANNE LUONANI

Minkälainen hoitotilanne luonani on?

 

Ensimmäisellä kerralla hoitoon kuuluu aina huolellinen alkuhaastattelu sekä tutkiminen. Asiakas
kohdataan aina yksilönä – niinpä ensimmäisellä kerralla olisi hyvä varata vähintään 60 minuutin aika.
Haastattelussa kartoitetaan tarkasti asiakkaan tilanne sekä hänen omat odotuksensa ja tavoitteensa
hoidon suhteen. Ortopedisen osteopaatin työssä kliininen tutkiminen on hyvin tärkeässä roolissa.
Tällä tarkoitetaan sitä, että erinäisiä testejä hyväksikäyttäen pyritään selvittämään mahdollisen
vaivan tai kiputilan syy. Testeillä saatetaan tarkastella esim. lihasten tai hermojen toimintaa, nivelten
liikelaajuuksia, asiakkaan liikkeenhallintaa tai vaikkapa mitata asiakkaan voimantuottoa jonkun
lihasryhmän osalta. Käytettävät testit valitaan asiakkaan tilanteen mukaan.

 

Hoidossa käytetään usein ns. manuaalista terapiaa, eli käsillä tehtävää hoitamista. Manuaalinen
terapia pitää sisällään mm. pehmytkudosten hoitoa erilaisin tekniikoin, nivelten mobilisaatioita tai
tarpeen vaatiessa nivelten manipulaatioita. Manipulaatio on kivuton ja turvallinen hoitomuoto, jota
käytetään kivun lievittämiseen sekä liikelaajuuden parantamiseen. Siinä tiettyä niveltä ympäröivät
rakenteet kiristetään terapeutin toimesta hellästi, ja tämän jälkeen terapeutti antaa käsillään tai
kehollaan pienen impulssin eli iskun, jonka tarkoituksena on saada nivelen pintoihin pieni,
hetkellinen erkaantuminen. Mitään ei siis laiteta paikalleen, kuten usein kuulee virheellisesti
väitettävän. Joskus manipulaatiosta saattaa tulla pieni napsahdusääni, joka muodostuu siitä kun
niveleen syntyy pintojen erkaantumisen yhteydessä kaasukupla.

 

Oleellisena osana hoitojani on asiakkaalle kotiin ohjattavat terapeuttiset harjoitteet sekä asiakkaan
ohjeistus vaivan suhteen arjessa. On hyvä muistaa, että tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa paras
tutkittu tieto löytyy asteittain toteutettavasta terapeuttisesta harjoittelusta - käytännössä tällä
tarkoitetaan asiakkaan itse suorittamia aktiivisia harjoitteita. Tästä voisi mainita esimerkkinä erilaiset
ylirasitukseen liittyvät jänteiden kiputilat, kuten valitettavan yleiset akillesjänteen kivut.

 

Terveydenhuollon ammattilaisena koen, että hoitojen pitäisi perustua mahdollisimman paljon
tutkittuun tietoon. Manuaalisella terapialla saadaan usein lievitettyä kipua ja näin saadaan avattua
tietynlainen ikkuna asiakkaan itse suorittamille harjoitteille. Kun asiakas itse tällä tavoin osallistuu
hoitoon, saadaan pysyvämpiä hoitotuloksia, jota minä toivon yhtä paljon kuin sinäkin. Pelkästään
käsillä suoritetun hoidon tulokset ovat valitettavasti usein suhteellisen lyhytaikaisia, sillä
manuaaliterapialla ei pystytä vaikuttamaan paranemisen kannalta hyvin tärkeisiin asioihin kuten
liikekontrolliin tai kudoksen vahvistumiseen. Pyrkimyksenä on siis päästä tilanteeseen, jossa asiakas
itse on oman tilanteensa herra.

 

Hoitosuunnitelma tehdään kuitenkin aina asiakkaan kanssa ja
vastaamaan nimenomaan hänen tarpeitaan. Vaivasta riippuen käyntikertoja tulee luonani yleensä
muutama. Asiakkainani on ihmisiä joilla on hyvin erilaiset taustat ja lähtökohdat, yhdistävänä tekijänä heillä usein on jonkinlainen kipu, toimintakyvyn alentuminen tai toive suorituskyvyn parantamisesta.

_DSC6107[1].jpg