Polven ulkosyrjän kipu – juoksijan polvi

Takaisin blogeihin

toukokuu 2024

5 minuuttia

Tunnetko juostessa kipua polven ulkosyrjällä? Se saattaa tuntua enemmän alamäkeen juostessa ja pakottaa keskeyttämään juoksun.  Saatat kärsiä juoksijoiden keskuudessa hyvin yleisestä kiputilasta nimeltään juoksijan polvi. Englannin kielessä siitä käytetään mm. nimitystä iliotibial band friction syndrome, ITBFS, mutta sekaannuksia välttääksemme tähän tekstiin on valittu käytettäväksi suomenkielinen termi juoksijan polvi.

Mikä on juoksijan polvi?

Juoksijan polvi on yksi yleisimpiä juoksijoita vaivaavista kiputiloista ja yleisin polven ulkosyrjän kivun aiheuttaja. Syyt sen taustalla ovat hieman epäselviä ja eri teorioita sen aiheuttaman kivun syystä on esitetty vuosien varrella.

Varhaisemman teorian mukaisesti reiden alueelta lähtevä ja polven yli kulkeva IT-kalvo, joka on vahva voimansiirtäjä, hankautuisi liikkeen aikana reisiluun ulommaista nivelnastaa vasten kipua aiheuttaen.

Tuoreemman teorian mukaisesti taas em. nivelnastan alueella sijaitseva rasvakudos, joka sisältää paljon hermopäätteitä, ärtyisi IT-kalvon siihen aiheuttaman epänormaalin paineen johdosta. Anatomisten tekijöiden takia nykyään ajatellaan, että varsinaista hankausta ei pääsisi tapahtumaan, joten tuoreempi teoria näyttäisi todennäköisemmältä.

Miehellä on juoksijan polvi. Hän työntää kelkkaa kuntosalilla.

Juoksijan polvessa IT-kalvon polven puoleisessa päässä on havaittu rakenteellisia muutoksia, jotka johtavat kalvon pään paksuuntumiseen. Samantyyppisiä muutoksia nähdään jännevaivoissa eli tendinopatioissa. Tästä linkistä pääset aiempaan blogitekstiini, jossa olen kirjoittanut tendinopatiasta ja siihen liittyvistä riskitekijöistä.

Miten juoksijan polvi oireilee?

Juoksijan polvessa kipu paikantuu usein pienelle alueelle polven ulkosyrjälle. Myös turvotusta voi esiintyä. Kipua tulee polven ojentuessa liikkeen aikana, jolloin IT-kalvo pääsee painautumaan reiden ulomman nivelnastan aluetta vasten.

Kuka siitä kärsii?

Juoksijan polvi näyttäisi olevan yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa. Sen on arvioitu vaivaavan jopa 5-12 % juoksijoista. Niin kuin juoksuun liittyvissä kiputiloissa usein tapahtuu, niin myös juoksijan polvessa näyttäisi olevan taustalla äkillinen kuormitustasojen nousu. Tämä johtaa siihen, että kudosten kapasiteetti kestää rasitusta ylittyy.

Mitkä ovat riskitekijöitä juoksijan polven muodostumiselle?

Juoksutapaan liittyviä yhteisiä tekijöitä juoksijan polvesta kärsivillä näyttäisi olevan kapea jalkojen asento juostessa sekä lantion ”putoaminen”. Myös heikkoutta lonkan loitontajalihaksissa on havaittu verrattuna kivuttomiin. Tämä näyttäisi kuitenkin olevan ennemminkin seuraus kuin syy.

Miesten ja naisten välillä näyttäisi myös olevan tiettyjä tyypillisiä juoksutapaan liittyviä toisistaan hieman poikkeavia tekijöitä. Yhteistä kuitenkin molemmille sukupuolille ovat kuormitusmäärät ja niiden kasvu.

Miten juoksijan polvi todetaan?

Todentamiseen ei tarvita kuvantamista, vaan huolellinen tutkimus asiansa osaavan terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta riittää. Tarkan haastattelun ja erinäisten fyysisten testien perusteella päästään lopputulemaan, jonka johdosta oikeanlainen kuntoutus voidaan aloittaa.

Mies tekee kuntosalilla pohjeprässiä.

Miten juoksijan polvea hoidetaan?

Juoksijan polven hoidossa on tärkeää, että polven alueen kudoksia lähdetään nousujohteisesti kuormittamaan. Usein tämä tarkoittaa sitä, että juoksussa tai muussa harjoittelussa joudutaan ”ottamaan yksi askel taaksepäin”. Jossain tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että juoksu laitetaan hetkellisesti tauolle. Tällöin IT-kalvoa pyritään kuitenkin kuormittamaan muilla aktiviteeteilla ilman, että se kuormittuu liikaa.

Vaikka lepo usein lievittää oireita, niin täyslepoa ei suositella. Täyslepo saattaa heikentää entisestään kudosten kapasiteettia ja vaikka oireet helpottaisivatkin, pahentuvat ne usein, kun juoksun pariin palataan. Sen takia on tärkeää, että juoksumääriin palataan takaisin porrastetusti.

Juoksijan polven hoito – kuormanhallinta

Tilannetta kartoittaessa on tärkeää huomioida mahdolliset kuormituspiikit harjoittelussa. Tämän jälkeen lähdetään miettimään kuormituksen ja palautumisen välistä suhdetta – usein sieltä löytyykin tekijöitä, joihin voidaan puuttua.

Juoksijan polven hoito – harjoitusterapia

Nousujohteinen harjoitusterapia toimii kuntoutuksen kulmakivenä. One size fits all – tyyppistä ratkaisua ei ole, vaan tilannetta tulee lähestyä yksilöllisesti. On tärkeää kartoittaa vaivasta kärsivän mahdolliset puutteet sekä oireet ja lähteä tarkastelemaan niitä. Usein kuntoutukseen sisältyy jonkunlaista lantion alueen sekä alaraajan harjoittamista.

Mies tekee kuntosalilla hack kyykkya

Harjoittelua suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon se, millaisia kuormia ja millä tavalla kudokset joutuvat juostessa kestämään. Tämä auttaa ymmärtämään sitä, mitä harjoittelulla ja erilaisilla harjoitustavoilla pyritään saamaan aikaiseksi.

Juoksijan polven hoito – manuaalinen terapia

Tutkimusnäyttö manuaaliterapian käytöstä juoksijan polven hoidossa on vähäistä eikä sen perusteella voida vetää kummoisia johtopäätöksiä. Oman kokemuksen perusteella manuaaliterapian avulla saadaan kuitenkin usein oireita helpotettua. Tämä voi taas osaltaan helpottaa harjoitusterapiaan sitoutumista.

Juoksijan polven hoito – juoksutekniikka

Juoksutekniikan tarkastelusta voi olla hyötyä, sillä tätä kautta kuormittuneilta kudoksilta voidaan saada pois painetta. Askeltiheyden lisäys voi olla toimiva keino, sillä sen kautta saadaan mm. vähennettyä kuormaa IT-kalvolta. Mahdolliset juoksutekniikan muutokset tulee toki tehdä yksilöllisen tarkastelun perusteella.

Yhteenveto

Juoksijan polvi on yleinen juoksijoita vaivaava rasitusvamma ja yleisin polven ulkosyrjän kiputila. Kipu paikantuu juoksussa pienelle alueelle ja sen takana arvellaan olevan IT-kalvon paineistus polven ulkosyrjän rasvakudokseen.

Juoksijan polvi on suhteellisen helppo todeta osaavan terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta eikä siihen tarvita kuvantamista. Hoidon kulmakivenä toimii nousujohteinen harjoitusterapia – tilanne rauhoitetaan, jonka jälkeen lähdetään kasvattamaan polven kudosten kapasiteettia kestää niihin kohdistuvia kuormia.

Osteopaattina työskentelen paljon myös alaraajoihin liittyvien kiputilojen kanssa ja näin keväisin juoksijan polvi onkin hyvin yleinen vaiva vastaanotolla. Vaikka kyseessä onkin inhottava vaiva, ei kannata missään nimessä heittää toivoaan pois. Juoksijan polvi on hyvin hoidettavissa järkevällä kuntoutussuunnitelmalla ja juoksupolut kutsuvat aiemmin kuin ihminen uskaltaa toivoakaan. Kiitos kun luit tämän blogitekstin.

Jos haluat syventää tietoasi juoksijan polvesta ja muistakin polveen liittyvistä kiputiloista niin lukaise tämä mainio paperi, jota olen käyttänyt osittain lähteenä tämän tekstin kirjoittamiseen.

Juoksijan polvesta kärsivä mies tekee kuntosalilla bulgarialaista askelkyykkyä